menu
 
     
 
özel güvenlik kursu
vizeGÜVENLİK NEDİR?
vizeÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ
vizeGÜVENLİK EĞİTİMİNİN YARARLARI
vizeGÖREV BAŞI EĞİTİMLERİ
vizeDERSLER VE EĞİTMENLERİMİZ
vizeTEMEL ŞARTLAR
vizeSINAVA HAZIRLIK
vizeEĞİTİM VE SINAV TAKVİMİ
vizeGEÇMİŞ SINAV SORULARI
vizeSINAV SONUÇLARI
vizeFOTOĞRAF VE VİDEO GALERİSİ
 
özel güvenlik kursu
vizeVIP Yakın Koruma Eğitimi
vizeX-Ray Operatörlüğü Eğitimi
vizeİlk Yardım Uzmanlığı Eğitimi
vizeCIT (Cash in Trasnsti)  Nakit ve
       Değerli Eşya Taşıma Eğitimi

vizeYangın, Kurtarma ve Tabii Afetlerde
       Müdahale Tarzı Eğitimi

vizeKamera ve Güvenlik Sistemleri
       İzleme Operatörlüğü Eğitimi
 
 
GÜVENLİK NEDİR?
güvenlik ve koruma vatan güvenlik armaları

Güvenlik kavramı insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaçlar hiyerarşisinin ve yaşama içgüdüsünün ilk basamaklarında yer almıştır. Güvenlik ihtiyacı karşılanmamış hiçbir birey daha üst basamaklara, yani sosyalleşmeye, iş ve özel hayatında mutluluğa ve kişisel gelişimini tamamlama başarısına erişemez.

Güvenlik, birey ya da toplumun huzur içinde yaşaması, iç ve dış tehditlere karşı korunabilme yeteneği ve kapasitesidir. Bu kapasiteye sahip toplum güvenlikli toplum, birey ise güvenli bireydir. Bununla birlikte tehdit kavramı güvenlik kavramının karşısında bulunan ve kapsamı oldukça çeşitli olan bir konudur. Dış ülkelerin tehdidi, devletin varlığına yönelik tehditler, ulusal ekonomiye, toprak bütünlüğümüze yönelik tehditler genel ve ulusal güvenlik kapsamında değerlendirilmektedir. Gün geçtikçe nüfusu artan büyük şehirler, gittikçe karmaşıklaşan kent hayatı ve buna bağlı olarak ürkütücü boyutlara ulaşan suç oranları, güvenlik kavramına yeni bir boyut daha getirmiştir: Özel güvenlik.

Özel güvenlik, yasalar çerçevesinde belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Özel güvenlik uygulamalarını kendi bünyesinde oluşturmak isteyen kurumların öncelikle bu yasal işlemleri yerine getirmek zorundadır. Bu zorunlu uygulamaları yerine getirmeyenler hakkında ağır para ve hapis cezaları verilmektedir.

Her ülkede kanun koyucu, kanunların uygulanması, suçun önlenmesi ve neticede kamu düzeninin sağlanması vazifesini kendi belirlediği ve atadığı şahıslara vermiştir.

Fakat günümüzde devletin kendi atadığı kişilerle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde güvenlik ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır.

Devletin güvenlik hizmetini toplumun her kesimine sunmasının imkansızlığı, eğitimde ve sağlıkta olduğu gibi güvenlik hizmetinin de kapılarını özel sektöre açılmasına sebep olmuştur.

Neticede özel güvenlik görevlilerinin de bazı istisnai durumlarda Polis ve Jandarma gibi genel kolluk görevlilerinin kullandığı bazı kamusal yetkileri kullanma imkanı tanınmıştır.

Ülkemizde bundan önce özel güvenlik hizmetleri 2495 sayılı kanunla düzenlenmiş ancak arzu edilen, özlenen özel güvenlik hizmetleri sunulamamış. Genel kolluğun yardımcılığı konumunda bulunan özel güvenlikte görev alacak gerçek ve tüzel kişilerin tabi olacağı kriterler yetersiz kalmış, dolayısıyla eğitimsizlik ve düzensizlik ön plana çıkmıştır.
rusya haritası rusya resimleri rusya vizesi
 

vatan grup
Copyright / Tüm Hakları saklıdır (C) 2010 -  Vatan Grup Designed by: İncekalem.com
özel güvenlik kursu vatan güvenlik kursu özel güvenlik eğitim programı özel güvenlik kursu sertifikaları özel güvenlik mevzuatı iletişim